NECHCETE ZBYTEČNĚ PLATIT ZA CHYBY?

Zajistíme komplexní služby v Požární ochraně a Bezpečnosti práce,
které pokryjí všechny Vaše i zákonné požadavky a ušetří Váš čas i peníze.

Bezpečnost práce

Základní rozdělení: zákon 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Zaměstnává-li zaměstnavatel:
a) nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti,
b) 26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami,
c) více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo více odborně způsobilými osobami.

bozp-skoleni-hover.jpg, 4,5kB

Školení bezpečnosti práce - BOZP

 • Školení bezpečnosti práce (BOZP) je povinné

Dle platného zákoníku práce a živnostenského zákona je zaměstnavatel povinen zajistit:

 • zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jejich práce a pracoviště; pravidelně ověřovat jejich znalost a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování!
 • zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, mladistvým a jejich zákonným zástupcům, podle potřeb vykonávané práce ve vhodných intervalech dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště.

Školení BOZP jsou zaměstnavatelem (VZ) prováděna vždy v den nástupu zaměstnance na pracoviště (t.j. před zahájením pracovní činnosti zaměstnance) a dále při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků a při změně pracoviště, kdy se jedná u zaměstnance o změnu prováděné pracovní činnosti.


 • Provádíme školení bezpečnosti práce - BOZP

 • Základní školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

  • Školení vedoucích zaměstnanců
  • Školenízaměstnanců
  • Školení externích zaměstnanců (brigádníků, nájemců, dodavatelů)
 • Odborné školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

  • Školení řidičů (profesních, referentů) BOZP
  • Práce ve výškách
  • Hygienické minimum

 • Doporučená četnost školení BOZP:

 • zaměstnanci 1x za 2 roky (Školení provádí vedoucí zaměstnanec s platným školením pro vedoucí zaměstnance)
 • vedoucí zaměstnanci (VZ) 1x za 3 roky (Školení VZ provádí osoba odborně způsobilá  prevenci rizik)
 • zajištění odborného školení řidičů "referentských" vozidel učitelem autoškoly 1x za rok

 • Dokumentace ke školení BOZP

Zajišťujeme veškerou potřebnou dokumentaci školení BOZP.

Chcete-li ušetřit čas studováním všech povinností v úseku bezpečnosti práce, mít jistotu, že máte vše v souladu s legislativou a BOZP předpisy a nedoplácet za chyby z neznalosti a neodbornosti,
neváhejte nás kontaktovat,

RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME A POMŮŽEME!

Doporučujeme:


maleticka-farma.jpg, 16kB tcp.jpg, 14kB jsn.jpg, 20kB rehabilitace.jpg, 14kB lachmanek.jpg, 13kB hotelukaplicky.jpg, 3,9kB anoa.jpg, 2,6kB

Úvod
Naše služby
Požární ochrana (PO)
Bezpečnost práce (BOZP)
Reference

VEVA PLUS s. r. o.
komplexní servis požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce (BOZP).

Zajišťujeme poradenství požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce (BOZP), školení požární ochrany a bezpečnosti práce, dokumentaci požární ochrany a bezpečnosti práce, revize a kontroly požární ochrany a bezpečnosti práce.
Dodáváme a instalujeme požární ucpávky, protipožární zařízení - hasicí přístroje, hydranty, hadice...
Zajišťujeme kompletní správu budov.
Oblast působení: Jižní Čechy, Písek, Strakonice, Vodňany, Tábor, České Budějovice, Blatná, Sedlčany, Praha

plaminek-vice.png, 854B   KONTAKTY
VEVA PLUS s. r. o.
Požární ochrana • Bezpečnost práce

Mobil: 739 612 963
E-mail: vladimir.urban@vevaplus.cz

Webdesign: GDS COOL