NECHCETE ZBYTEČNĚ PLATIT ZA CHYBY?

Zajistíme komplexní služby v Požární ochraně a Bezpečnosti práce,
které pokryjí všechny Vaše i zákonné požadavky a ušetří Váš čas i peníze.

Bezpečnost práce

Základní rozdělení: zákon 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Zaměstnává-li zaměstnavatel:
a) nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti,
b) 26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami,
c) více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo více odborně způsobilými osobami.

Veva Plus - Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je souhrn opatření stanovených legislativou a zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu a chránit firemní majetek.

Tato oblast vyplývá ze zákona pro každou společnost či OSVČ. Zajistíme kompletní služby, které pokryjí všechny Vaše i zákonné požadavky a ušetří Váš čas i peníze.

 • Naše služby v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

Náš postup při zahájení činnosti u našich zákazníků:

 • Provedení vstupního auditu (popis stavu)

  – dokladová část (dokumentace), fyzická část (fyzická kontrola pracovišť)
 • Projednání výsledku auditu s vedením společnosti

 • Cenová nabídka nutných opatření

 • bozp-dokumentace-hover.jpg, 4,1kB

  Zpracování potřebné dokumentace BOZP

  • analýza rizik,
  • kategorizace prací – zařazení do kategorie dle hygienických předpisů,
  • stanovení povinností na úseku BOZP (centrální směrnice BOZP organizace),
  • směrnice pro výdej osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP),
  • směrnice o prokazování zdravotní způsobilosti,
  • zpracování osnov pro jednotlivé druhy školení,
  • traumatologický plán – zásady poskytování první pomoci,
  • směrnice dopravy – povinnosti při provozování dopravních vozidel (osobních, nákladních, autobusů)
 • bozp-skoleni-hover.jpg, 4,5kB

  Provedení potřebných školení BOZP

  • Školení BOZP vedoucích zaměstnanců
  • Školení BOZP zaměstnanců
  • Školení BOZP externích zaměstnanců (brigádníků, nájemců, dodavatelů)
 • Provedení potřebných odborných školení BOZP

  • Řidičů (profesních, referentů)
  • Práce ve výškách
  • Hygienické minum
  • Nakládání s chemickými látkami
  • Pro obsluhu a práci s vyhrazenými technickými zařízení – elektro, plyn, zdvihací, tlakové
  • A další dle druhu činností
 • bozp-revize-hover.jpg, 3,9kB

  Kontroly a revize BOZP

  • Kontroly a revize elektrického vybavení (spotřebičů, nářadí atd.)
  • Kontroly a revize elektrických zařízení (elektroinstalace, zařízení pevně připojené do elektroinstalace)
  • Kontroly a revizehromosvodů
  • Kontroly a revize revize transformátorů a rozvaděčů
  • Kontroly a revize plynového vedení, zařízení a vybavení
  • Kontroly a revize tlakových nádob
  • Odborné posudky kotelen - revize senzorů plynu
  • Kontroly a revize slaboproudých zařízení (EZS, CCTV, ERO)
 • Zavedeme systém v provozu vyhrazených a ostatních technických zařízení

  • Připravíme potřebné k určení osob odpovědných za provoz.
  • Připravíme harmonogramy revizí, kontrol atd.
  • Vypracujeme místní provozní předpisy k zařízením u kterých chybí průvodní dokumnetace výrobců.
 • Provádíme periodické kontroly (prověrky, hodnocení rizik) BOZP dle termínů stanovených zákoníkem práce

  • Zápis z kontrol vždy obsahuje:
   • Uvedení osob, které se prohlídky, prověrky či hodnocení zúčastnili, pořadové číslo, datum, popis zjištěné závady, neshody, nedostatku, nebezpečí, návrh opatření pro odstranění závad, fotografii zjištěné závady, neshody, nedostatku, nebezpečí (pokud je to provozně možné), číslo porušeného předpisu, návrh termínu pro odstranění
 • Dodáváme a instalujeme:

  • Bezpečnostní tabulky

Máte-li zájem setkat se s námi a dovědět se o našich službách více, neváhejte nás kontaktovat.
RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME A POMŮŽEME!

Doporučujeme:


maleticka-farma.jpg, 16kB tcp.jpg, 14kB jsn.jpg, 20kB rehabilitace.jpg, 14kB lachmanek.jpg, 13kB hotelukaplicky.jpg, 3,9kB anoa.jpg, 2,6kB

Úvod
Naše služby
Požární ochrana (PO)
Bezpečnost práce (BOZP)
Reference

VEVA PLUS s. r. o.
komplexní servis požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce (BOZP).

Zajišťujeme poradenství požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce (BOZP), školení požární ochrany a bezpečnosti práce, dokumentaci požární ochrany a bezpečnosti práce, revize a kontroly požární ochrany a bezpečnosti práce.
Dodáváme a instalujeme požární ucpávky, protipožární zařízení - hasicí přístroje, hydranty, hadice...
Zajišťujeme kompletní správu budov.
Oblast působení: Jižní Čechy, Písek, Strakonice, Vodňany, Tábor, České Budějovice, Blatná, Sedlčany, Praha

plaminek-vice.png, 854B   KONTAKTY
VEVA PLUS s. r. o.
Požární ochrana • Bezpečnost práce

Mobil: 739 612 963
E-mail: vladimir.urban@vevaplus.cz

Webdesign: GDS COOL